ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home
Certificarea competentelor profesionale

 

           La examenul pentru certificarea competenţelor profesionale au dreptul să se înscrie elevii care finalizează studiile în anul în care se susţine examenul, precum şi absolvenţi din promoţiile anterioare care au promovat ultimul an de liceu, dar nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul pentru certificarea competenţelor profesionale în sesiunile anterioare.

     Perioada de desfasurare:

.

Înscrierea candidaţilor la examenul pentru certificarea competenţelor profesionale – La examenul pentru certificarea competenţelor profesionale au dreptul să se înscrie elevii care finalizează studiile în anul în care se susţine examenul, precum şi absolvenţi din promoţiile anterioare care au promovat ultimul an de liceu, dar nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul pentru certificarea competenţelor profesionale în sesiunile anterioare.Înscrierea candidaţilor proveniţi de la învăţământul de stat şi de la cel particular acreditat la examenul pentru certificarea competenţelor profesionale se face la secretariatul unităţii de învăţământ la care elevul este înscris, în conformitate cu graficul stabilit pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru certificarea competenţelor profesionale.- Înscrierea candidaţilor proveniţi de la învăţământul particular neacreditat se face la unităţile de învăţământ nominalizate ca centre de examen de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.(1) În vederea înscrierii la examenul pentru certificarea competenţelorprofesionale a candidaţilor din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc, în perioada prevăzută în grafic, tabele care cuprind următoarele date: numele şi prenumele elevilor, clasa şi specializarea în care s-au pregătit, semnăturile elevilor şi ale dirigintelui (conform Anexei C).(2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatele unităţilor de învăţământ în care se organizează centre de examen. Pe baza acestora, secretarii/secretarii-şefi ai unităţilor de învăţământ întocmesc listele cu elevii înscrişi la susţinerea examenului pentru certificarea competenţelor profesionale, pe specializări.Candidaţii care provin din promoţiile anterioare anului în care se susţine examenul pentru certificarea competenţelor profesionale se înscriu la secretariatele unităţilor de învăţământ la care şi-au finalizat studiile, pe baza înscrisurilor precizate la alin. (3) al art. 19 din prezenta metodologie.(2) În situaţia în care candidaţii prevăzuţi la alin. (1) au domiciliul în altă localitate decât aceea în care se află unitatea de învăţământ la care şi-au finalizat studiile, aceştia se pot înscrie la o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, de acelaşi profil cu cea absolvită, cu aprobarea inspectorului şcolar general din judeţul în care se află domiciliul candidatului;(3) Dacă unităţile de învăţământ la care candidaţii prevăzuţi la alin. (1) au absolvit cursurile nu organizează examen pentru certificarea competenţelor profesionale în specializarea respectivă, înscrierea acestora se face la o unitate de învăţământ care organizează examen pentru certificarea competenţelor profesionale în specializarea respectivă, pe baza aprobării inspectorului şcolar general;(4) În mod excepţional, în situaţia în care pentru specializarea candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) nici o unitate de învăţământ desemnată centru de examen, din localitatea de domiciliu a acestora, nu organizează examen pentru certificarea competenţelor profesionale atunci, cu aprobarea inspectorului şcolar general se poate înfiinţa o subcomisie specială în cadrul unei comisii de examinare în profil, în cadrul căreia se vor prezenta la examen candidaţii în cauză.Art. 21. – (1) Directorii unităţilor de învăţământ care organizează examen pentru certificarea competenţelor profesionale întocmesc lista specializărilor pentru care se susţine examen şi transmit situaţia Comisiei Judeţene/a municipiului Bucureşti de Evaluare până la data de 1 martie a anului şcolar în care se susţine examenul pentru certificarea competenţelor profesionale.(2) Directorii unităţilor de învăţământ iau măsuri pentru informarea candidaţilor asupra prevederilor prezentei metodologii.Art. 22. – Inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti întocmeşte o situaţie centralizată la nivel judeţean care cuprinde lista specializărilor pentru care se organizează examen pentru certificarea competenţelor profesionale. Aceasta va fi transmisă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar până la data de 15 martie a anului şcolar în care se susţine examenul pentru certificarea competenţelor profesionale.Structura examenului pentru certificarea competenţelor profesionaleArt. 23. – (1) Examenul pentru certificarea competenţelor profesionale conţine două probe:a) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate;b) realizarea unei p r o b e p r a c t i c e, relevantă pentru specializarea certificată şi argumentarea teoretică a acesteia.(2) La filiera vocaţională, proba practică poate conţine, după caz, mai multe etape.(3) Probele examenului pentru certificarea competenţelor profesionale prevăzute la alin.1, respectiv „susţinerea proiectului/lucrării de specialitate” şi „proba practică” se pot desfăşura în aceeaşi zi de examen.

 

Cu ce ne laudam

Olimpicii nostri


La alimentatieconcursul national de matematica organizat de "Fundatia de evaluare in educatie" - etapa finala, eleva Murariu Miruna a obtimut Premiul doi.

 

 


Mesaje

Conducerea scolii ureaza un an nou plin de impliniri tuturor elevilor si parintilor!

Parerea ta

Ce parere aveti despre scoala noastra?
 

Adresa noastra

Str.Marasesti , nr.175, Targu Neamt, jud. Neamt
Tel: 0233 790 574
Fax: +0233 790 576
Email: colegiultehnicic@yahoo.com
Web site: www.ctic.ro
Facebook: CTIC Tirgu-Neamt