Istoric

Colegiul Tehnic „Ion Creanga” are o istorie care a însumat în luna mai a acestui an 51 de ani de existenta. Astfel, în conditiile reorganizarii învatamântului profesional – agricol, si-a început cursurile Scoala Profesionala de mecanici agricoli din Tg. Neamt, în localul fostei Scoli de Arte si Meserii.

     Din anul 1957, cursurile teoretice ale scolii s-au desfasurat în cladirile care au adapostit primul batalion de vânatori de munte din România.

 Conform Deciziei nr.107/03.04.1957 a Comitetului executiv al Sfatului Popular Raional Tg. Neamt se precizeaza: „Se aproba trecerea si transmiterea din folosinta si administratia Sfatului Popular Raional Tg. Neamt, în folosinta si administratia Scolii Profesionale de Mecanici Agricoli Tg. Neamt, imobilul situat în orasul Tg. Neamt, strada I.V. Stalin, nr.136, în suprafata construita 2.428 mp., teren aferent 26.252 mp., pentru a se crea un centru scolar de mecanici agricoli SMT în orasul Tg .Neamt, prin comasarea scolilor de mecanici agricoli Hemeiusi, Adjud si Tg. Neamt”. În 1956 sunt mentionati 26 absolventi cu examen de diploma, în 1957 – 54 absolventi, iar în 1958 – 101 absolventi, numarul acestora crescând în fiecare an. Din 1975 si-au început cursurile primele doua clase de liceu, profilurile agronomie si mecanica, clase care au absolvit în anul 1979. Având cadre didactice bine pregatite, cu specialitati diverse, liceul a format generatii întregi de tineri, mai ales în domeniul agronomiei si mecanicii agricole. Dupa Revolutia din decembrie 1989, s-au înfiintat profiluri noi (electromecanic auto, fermier montan, contabilitate, administrativ, electronica si automatizari, silvic, telecomunicatii). Prin absorbtia Scolii Profesionale nr.1, Grupul Scolar existent a devenit Colegiu Tehnic în anul 2001, încadrându-se în cerintele Ministerului Educatiei si Cercetarii si purtând numele marelui povestitor nascut pe malul Ozanei, Ion Creanga.

DOTARI

Orice instituţie care îşi clădeşte politica managerială pe performanţe, competenţă şi competitivitate trebuie să îşi asigure o bază materială solidă care să susţină promovarea şi îndeplinirea strategiilor propuse.
Cerinţele actuale ale reformei în învăţământ şi integrarea lui în sistemul european de valori ne-a determinat să promovăm o politică de a obţine pentru a avea ce da, prin stabilirea unor strategii concrete, bazate pe tenacitate şi perseverenţă, prin care să putem asigura fondurile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ.

 

 Spaţiul de şcolarizare şi dotarea actuală:
35 sali de clasa
14 laboratoare – Biologie
– Chimie
– Fizică
– Cunostinte agricole
– Electronică şi automatizări
– Informatica – Tehnologii asistate de calculator
– Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
– Mecanică
– Bazele tehnologiei moderne
– Abilităţi practice
– Silvicultura
– Tehnologia turismului
– Discipline de specialitate
– Electrotehnică aplicată
 14 cabinete – Limba şi literatura română
– Limba engleză
– Consiliere   şi orientare
– Asigurarea calitatii
– Contabilitate
– Metodica predarii
– Geografie
– Măsurători electrice şi electronice
– Conducerea automobilului
– Construcţii
– Chimie
– Muzeistica
– Biologie
– Ecologie si protectia mediului
– Matematică
 1 sală de sport modernă
 2 terenuri de sport
 1 bibliotecă

 Aparatură audio-video şi de informatică:

116 calculatoare performante, din care 106 folosite în procesul instructiv-educativ
3 scannere
10 imprimante
6 radio-casetofoane
1 combină muzicală
6 televizoare
2 video-casetofoane
5 copiatoare
1 DVD player
3 table interactive
7 videoproiectoare
conexiune permanentă la Internet de mare viteză

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Oferta Educațională- Liceul Colegiul Tehnic Ion Creangă 2020- 2021

Oferta de scolarizare in invatamântul profesional pentru anul scolar 2020-2021