Politica de Confidențialitate

 1. Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, va informam privind conditiile in care realizam prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

Luand din considerare urmatoarele:

 • Cerintele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
 • Cerintele de reglementare si obligatiile de asigurare a confidentialitatii informatiilor si datelor cu care operam,

vă prezentamin continuare elemente despre sistemul nostru de management al securitatii datelor cu caracter personal: ce fel de datele cu caracter personal prelucram, modul în care sunt utilizate și catre cine, unde sunt distribuite aceste date, temeiul prelucarii, durata pastrarii, drepturile persoanelor vizate, politici de securitate si alte cerinte.

Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamțactualizeaza periodic principiile si masurile tehnice si organizatorice aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, aceste principii conținand angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor si partenerilor noștri, online și offline.

Confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor dvs. personale sunt factori importanti de care ținem seama în cadrul relatiilor cu toate partile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși.

Această politica privind securitatea datelor cu caracter personal a Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț explică modul în care primim datele cu caracter personalce vizeaza persoana dumneavoastra și cum le gestionam din momentul în care le deținem.

2.Cine suntem

Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

 

3.Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili si activitati suport specifice administratiei publice.

Colectam urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate extern:

 • nume si prenume, adresa, date fiscale, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail ale contribuabililor.
 • in cadrul partenerilor cu care avem colaborari pentru pentru furnizarea de produse si servicii, colectam date cu caracter personal ale reprezentantilor legali, functia detinuta, telefon mobil, adresa de email

 

 1. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?

Pentru noi, “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.

Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț proceseaza datele cu caracter personal alecontribuabililor, ale partenerilor nostri comerciali, ale vizitatorilor sediului nostru, ale persoanelor care acceseaza website-ul nostru sau comunica cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, posta, intalniri, participare la evenimente etc), angajati si colaboratori, alte persoane fizice. In cazul personalelor enumerate mai sus, Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț prelucreaza datele cu caracter personal astfel:

– obtinem date cu caracter personal in mod direct de la contribuabili/ persoane fizice, in diferite moduri, incluzand urmatoarele modalitati: contact direct in cadrul intalnirilor de la sediul institutiei, telefonic, primirea de date pe email/ fax, trimiterea de cereri si completarea unor documente necesare furnizarii serviciilor admnistratiei publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul institutiei.

– putem obtine date cu caracter personal si din urmatoarele surse: prin participarea la evenimente, expozitii, conferinte, site-uri profesionale si/sau retele sociale, in cazul in care accesati pagina noastra oficiala de Facebook, Google, LinkedIn, Twitter etc., noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, alte informatii aditionale despre dumneavoastra.

 

 1. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revin sau servesc interesului public;

-consimtamant: atuncicand nu prelucrarea nu are la baza o obligatie legala sau nu decurge din indeplinirea obligatiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai in baza consimtamantului persoanei vizate.

 1. In ce scop procesam datele personale?

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț proceseaza date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice si derularea relatiilor comerciale cu toti partenerii nostri.

In continuare sunt enumerate cateva situatii:

 • procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;
 • colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;
 • executarea unei operatiuni de plata;
 • prelucrarea oricaror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea raspunsurilor la solicitari;
 • incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie);
 • administrarea si intretinerea website-ului;
 • activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei;
 • promovarea unor actiuni si evenimente;
 • pentru analize interne destinate imbunatatirii serviciilor publice;
 • indeplinirea altor obligatiilor legale specifice domeniului de activitate.
 1. Catre cine si cand poate transfera Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț datele personale?

Atunci când cerintele de reglementare ne impune acest lucru,ne conformăm cerintelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau în cazul unui proces.

Vă vom informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.

Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri.

Putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor publice pe care le oferim. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

Unii dintre acestia sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze datele, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu noi, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calitatii, organisme de certificare, autoritati ale statului.

In scopul navigarii pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a site-ului nostru web

8.Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)

Nu transferam date in afara SEE.

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre partenerii Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE.

Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

9.Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in posesia Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț;
 • de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamțsa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii pana la clarificare sau finalizare litigiu;
 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de email contact@ctic.ro pentru va informa privind masurile de securitate implementate.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

9.Perioada de pastrare a datele cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizarea serviciilor publiceconform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Daca Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.

Estimam ca activitatile de prelucrare prenotate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scopul prelucrarii/ Durata pastrarii datelor:

 • procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice/ conform reglementarilor legale aplicabile prelucrarii respective;
 • colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice/ pe durata in care contribuabilul este arondat Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț;
 • executarea unei operatiuni de plata;
 • prelucrarea oricaror alte solicitari primite online, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitari/ 1 an de la tratarea solicitarii;
 • incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie)/ 1 an de la incetare efectelor contractului;
 • activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei/ in cazul candidatilor neselctionati-pana la retragerea consimtamantului de prelucrare;
 • promovarea unor actiuni si evenimente si a mesajelor de marketing/ 1 an de la finalizare evenimentului

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale aplicabile si cerintele de protejarea intereselor persoanelor vizate.

 

Ce masuri de securitate utilizeaza Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal de îndată ce suntem în posesia lor prin implementareade măsuri tehnice si organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, vom lua masurile corective adecvate.

Pentru protejareadatelor cu caracter personal, Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț utilizeaza masuri de pseudonomizare si tehnologii de criptare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia este securizata 100% sau ca anumite comunicari care vizeaza datele cu caracter personal nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea si transmiterea de date cu caracter personal este afectat de riscuri de securitate.

Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate, contribuabili sau sau alte persoane care le furnizează institutiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele impotriva pierderii confidentilitaii, stergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț.

Ce se întâmplă în cazul în care actualizam prezenta politică privind protectia datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să actualizam această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul institutiei. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea si prin canalele de comunicare obișnuite.

Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor publice oferite de Colegiul Tehnic Ion Creangă Târgu Neamț după data intrării în vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare în vigoare în partea inferioara a documentului.

Informatii despre cookie-uri

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de acest site. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Adwords, Doubleclick.net, Google Analytics, Google.com si acest site.

“Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala. “Cookie”-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe detinatorii de site-uri sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori, de asemenea cresc gradul de eficienta a publicitatii online si nu in ultimul rand pot permite aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit sote pentru a face navigarea mai utila.

Ce este un “cookie”?

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tableta etc.) si este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

De retinut: “Cookie”-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet.

Un cookie este format din nume si continut, durata de existenta a acestuia fiind determinata, putand fi accesat din nou de webserver in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile se clasifica in:

 • cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le memoreaza pana la momentul in care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului.
 • cookie-uri persistente – acestea sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre utilizatori si un anume website. Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Durata se viata a unui cookie poate fi diferita, in functie de scopul pentru care este plasat. Exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune – acestea nu mai sunt retinute dupa ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website, insa pot fi sterse oricand de utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite parti de continut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de catre terte parti prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot contine cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terti se supun legilor in vigoare si politicilor de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si ce durata de timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search)
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare. Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Dezactivarea si refuzul cookie-urilor

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/